Här inför kommunen p-avgifter från årsskiftet

“Som ett led i arbetet för en hållbar stadsmiljö i ett växande Örebro, inför vi under 2021 nya avgiftszoner för parkering i Örebro. Målet är att öka tillgängligheten på platser för de som behöver ta bilen, men även att motivera fler att välja andra sätt att ta sig till stan. Utifrån kommunfullmäktiges beslut i oktober 2020 införs den nya avgiftszonen (zon 1) den 1 januari 2021. I centrala Örebro innebär det följande”, skriver kommunen:

  • Vardagar: De första två timmarna 10 kr/timma, därefter 40 kr/timma för följande timmar under kl 08-20.
  • Helgfri lördag: De första två timmarna 10 kr/timma, därefter 40 kr/timma för följande timmar under kl 08-14.
  • Söndagar eller helgdagar: Avgiftsfritt.

För besök under två timmar i centrala Örebro blir det billigare att parkera än idag, 10 kr per timme istället för nuvarande 15 kr. Den tredje timmen blir dyrare, från dagens 25 kr till 40 kr per timme.

– Trots rådande coronapandemi behöver vi planera för framtiden och hur vi alla ska kunna ta oss genom stan på ett säkert sätt. Vi behöver möjliggöra framkomligheten i takt med att staden växer och vi blir fler örebroare som ska samsas om samma yta, säger Anders Olsson, ordförande Tekniska nämnden.

Ska bli enklare
Nuvarande parkeringssystem innehåller flera zoner och avgiftsnivåer. Tanken med det nya är att det ska vara enklare att förstå och följa upp att det efterlevs, två viktiga delar för en för en fungerande och säker trafikmiljö.

Den 1 mars införs även en zon 2 som gränsar till den centrala zonen, med tillkomna nya avgifter. Där kommer det kosta 10 kr/timma på vardagar mellan kl 08-18.

– Vi gör det här för att det ska bli lättare att hitta en parkeringsplats för de som verkligen behöver ta bilen nära dit man ska, vilket gynnar handeln eftersom det ger en ökad omsättning på platserna. Idag räcker inte platserna till och det bildas bilköer. Ett alternativ till de som behöver ta bilen till sitt jobb är att parkera utanför zon 1 och 2 och ta en promenad sista biten, säger Peter Grönlund, enhetschef för Park och gata.

Planerar för boendeparkering
Vidare planerar man även för boendeparkering i zon 2. Där tekniska nämnden har enats om ett förslag på en månadsavgift om 420 kr för de som bor i området. Kommunfullmäktige tar beslut om detta den 17 februari 2021.

källa/ foto: Örebro kommun