Hopajola får 300 000 för naturvårdsprojekt i skolor

Den ideella föreningen för naturvård, Hopajola, får fortsatt stöd för sitt arbete med att vårda naturen och främja naturintresset i Örebro län. Föreningen får 200 000 kronor i verksamhetsbidrag för nästa år, samt 300 000 kronor för att genomföra naturvårdsprojekt i skolorna. Det beslutade nämnden för regional tillväxt den 10 december.

Nämnden beslutade också att ge ett bidrag på 263 000 kronor för projekt kopplat till vilt- och naturvård.

– Många har nog under pandemin tillbringat mer tid i naturen än tidigare och även haft fina naturupplevelser. Det visar på den kraft som naturen kan ge oss, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt. Vi lägger nu sammanlagt 763 000 kronor för ett fortsatt naturvårdsarbete för nästa år.

– En viktig del i bidraget är att ge barn och unga tidiga upplevelser av vad naturen kan ge och hur man vårdar naturen. Forskningen visar att barn tidigt behöver få en relation till naturen om de som vuxna ska kunna ta del av de positiva effekter som naturen kan ha på välmående och hälsa.

Fakta:
Hopajola är en ideell förening som arbetar för naturen i Örebro län. Organisationen bildades 1994 av Örebro läns landsting (idag Region Örebro län), länets kommuner, Naturskyddsföreningens länsförbund och lokala kretsar i Örebro län. Hopajola samarbetar även med Studiefrämjandet. 
Hopajola är en naturvårdsorganisation som samlar in pengar och arbetar för att säkerställa skydd och vård av värdefulla och känsliga naturmiljöer och tillhörande biologisk mångfald i Örebro län.