Rekordmånga har vandrat på Bergslagsleden i år

Antalet vandrare på Bergslagsleden har fördubblats på ett år. Årets inventering av de räknare som sitter ute på Bergslagsleden visar att länsborna sökt sig ut i naturen i mycket stor omfattning under pandemins år 2020, uppger Region Örebro län.
“Coronapandemin har gjort att människor söker sig ut i naturen. Att inte få umgås inomhus, i den utsträckning många önskar, har gjort att länsborna sökt sig ut i stället. På Bergslagsleden märks den här förändringen på ett tydligt sätt. En inventering av de räknare som finns ute på leden visar att över 100 000 vandrare nyttjat Bergslagsleden vid något tillfälle under året. Det är en fördubbling jämfört med 2019 då samma räknare visade att 50 000 vandrare gått på Bergslagsleden”.

– Det här är väldigt glädjande siffror. Det var bra att de satsningar vi gjort under årens lopp var färdiga och på plats när pandemin slog till. Och i detta pandemins år så har allt fler länsbor upptäckt vilken fin led vi har i vårt län, säger Irén Lejegren (S), regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden.

En sak som är markant är också att allt fler länsbor sökt sig till ledavsnitt som inte varit så välbesöka tidigare.

– Vi har sett en tredubbling av antalet vandrare på etapper där vi tidigare inte haft så många vandrare. Vi vet ju att några etapper är mer populära än andra och det har på vissa platser medfört viss trängsel. Därför har vi försökt sträva efter att få folk att vandra på lite mer udda avsnitt och den informationen verkar ha nått fram, och det är jättebra, Johan Karlström, utvecklingsledare för Bergslagsleden på Region Örebro län.

Bergslagsleden är en led som sträcker sig som en pulsåder genom Örebro län, från Kloten i norr till Stenkällegården i söder. Leden är 28 mil och har 17 etapper i varierande svårighetsgrad.Region Örebro län är huvudman för leden och ett kontinuerligt förbättringsarbete har gjort att leden numera betraktas som en av de mer välskötta låglandslederna i Sverige.

källa: Region Örebro län/ arkivbild