Erik Blohm är ny chef för Stadsbyggnads

Nu är det klart att Erik Blohm blir ny stadsbyggnadschef med samordningsuppdrag för samhällsbyggnadsområdet i Örebro kommun.

Erik har under hösten 2020 haft rollen som tillförordnad och tillträder som ordinarie stadsbyggnadschef med samordningsansvar inom programområde Samhällsbyggnad den 1 januari 2021. Det beslutade Kommunstyrelsen den 11 december.

– Det känns mycket bra att Erik vill fortsätta att axla uppdraget som stadsbyggnadschef med samordningsuppdrag inom programområde Samhällsbyggnad. Hans grundmurade intresse och kunskaper inom samhällsbyggnadsfrågor kommer att vara till stor nytta i de utmaningar vi står inför. Erik har under hösten också visat att han, med sin entusiasm och nyfikenhet, bidrar till utveckling av Örebro som plats, säger Anne Andersson, avgående kommundirektör.

– Örebro är en tillväxtkommun som klarat sitt uppdrag väl, och stadsbyggnadsförvaltningen lyfts ofta som ett gott exempel i övriga Sverige. Erik Blohm har rekryterats i konkurrens med väl meriterade externa sökanden. Han har flera års erfarenhet i rollen som biträdande stadsbyggnadschef, och kommer under sin ledning på ett tryggt sätt ta sig an både grunduppdraget och utvecklingsuppdraget. Vi är inne i många viktiga processer som nu kan fortsätta med full kraft och det känns väldigt roligt att få fortsätta arbeta tillsammans med Erik i hans nya roll, säger Ullis Sandberg, ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad.

– Som Byggnadsnämndens ordförande vet jag hur viktigt det är med en väl fungerande förvaltning och kompetenta tjänstepersoner. Örebro kommuns arbete inom samhällsbyggnadsområdet har utmärkt sig på en nationell arena och vi är glada över att ha säkrat denna position framöver genom att rekrytera Erik Blohm som stadsbyggnadschef. Vi har följt honom i hans olika arbetsuppgifter, nu senast som t.f. stadsbyggnadschef och programdirektör och är övertygade om att han med mycket positiv energi kommer att fullfölja uppdraget, säger Anders Hagström, ordförande i Byggnadsnämnden.

– För mig känns det fantastiskt roligt att ta över uppdraget som stadsbyggnadschef med samordningsansvar för hela samhällsbyggnadsområdet i en av landets mest expansiva kommuner, och jag ser fram emot att arbeta med och synliggöra övergripande strategiska frågor inom samhällsbyggnadsprocessen, säger Erik Blohm.

källa/foto: Örebro kommun/ Susanne Flink