Här är de nominerade till Örebros Byggnadspris

I år nomineras sex projekt till Örebro kommuns Byggnadspris. Det är fler projekt än tidigare som lyfts fram och det speglar att byggandet i Örebro varit aktivt även detta speciella år. Måndag den 21 december hålls en prisceremoni där årets vinnare presenteras.

De nominerade projekten till Örebro kommuns Byggnadspris 2020 är:

H-huset USÖ
Framtidsinriktad byggnad med miljöperspektiv för högspecialistvård och akutmottagning i högklassig arkitektur, både i den stora skalan och i detaljerna. Södra Grev Rosengatan. Beställare: Region Örebro län. Arkitekt: Aart Architects och Sweco.

Kvarteret Stenen
Karaktärsfull arkitektur med 41 yteffektiva och flexibla studentbostäder, generösa takterrasser med utsikt över staden och med cykeln i fokus. Södra Grev Rosengatan. Beställare: Asplunds Fastigheter. Arkitekt: White.

Mejeriområdet
530 hyreslägenheter och 13 radhus i variationsrik arkitektur, gröna generösa gårdsmiljöer, vattendammar och ett lokalt centrum med levande stadsliv. Östra Bangatan/Dalbygatan. Beställare: Husherren Fastigheter. Arkitekt hyreslägenheter: Sweco. Arkitekt radhus: Reierstam Arkitektur.

Hakonhuset
Handelshuset som blev gymnasieskola, en av stadens signaturbyggnader som genom varsam renovering, ombyggnation och nybyggnad fått ny funktion. Östra Nobelgatan/Klostergatan. Beställare och arkitekt: Abramsson Fastigheter. Sakkunnig antikvarie: Arkitektur och Byggnadsvård.

Kvarteret Rördromen
17 yteffektiva kedjehus i färgstark nutida arkitektur, som samtidigt anpassats till det naturnära och lantliga läget. Granholmsgatan, Norra Ormesta. Beställare: Stjärnhusen Fastigheter. Arkitekt: Sweco.

Äventyrsstigen
En rik lekmiljö i naturen som erbjuder utmaningar för barn och vuxna, byggd med material anpassade till platsen och med barnens medverkan. Brickebacken intill Saxons park. Beställare: Örebro kommun. Arkitekt: Örebro kommun.

Läs mer här:

https://www.orebro.se/byggnadspriset