Länet får fem nya naturreservat – och två blir större

Länsstyrelsen i Örebro län bildar fem nya naturreservat, Forsåns mader, Knapptorp, Stora Kortorp, Svenstorp och Örvartjärn. Dessutom blir två befintliga naturreservat, Borgaberget och Pippelåsarna, ännu större.

Den natur som nu skyddas motsvarar 236 hektar natur för djur, växter och människor att trivas i. Ett av de nya reservaten heter Svenstorp och ligger cirka fem kilometer söder om Odensbacken, mellan sjöarna Hjälmaren och Sottern. Här finns omväxlande skog och öppna marker. Är du fågelintresserad kan du här spana efter tornseglare, morkulla, hornuggla, kattuggla och nötkråka. Tanken är att delar av reservatet ska skötas genom olika naturvårdsåtgärder, som exempelvis slåtter och röjning.

Ett annat reservat är Stora Kortorp och som ligger cirka 14 kilometer sydost om Hallsbergs tätort. Betande djur håller markerna öppna, vilket under sommartid ger blomstrande artrika ängar. Här finns också flera småvatten där du med lite tur kan se grodor och salamandrar.

– De naturreservat som vi nu bildar har en stor spridning mellan olika naturtyper och naturvärdena här kan nu bevaras och utvecklas. I år har vi sett en kraftig ökning av antalet besökare i naturreservaten kopplat till pandemin. Vi tror att intresset kommer vara stort även nästa år och tipsar om att besöka reservat som är mindre välkända. Det finns många besöksvärda skyddade områden i länet som är oupptäckta för de flesta, kommenterar Johan Karlhager, chef för Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Örebro län.

Naturreservat är det vanligaste sättet att skydda natur. Ett naturreservat kan bildas på statlig, privat eller kommunal mark genom beslut av länsstyrelsen eller kommunen.

Länsstyrelsen har ett tydligt uppdrag från riksdag och regering att skydda skogar med hög biologisk mångfald. Riksdagen har antagit ett mål om att 150 000 hektar produktiv skogsmark i Sverige ska ges ett formellt skydd genom beslut som tas under åren
2012–2020.

Idag finns det i Örebro län totalt knappt 290 naturreservat, både statliga och kommunala, och de två nationalparkerna Tiveden och Garphyttan.

källa: Länsstyrelsen Örebro