Stöd till restauranger – kommunen bjuder på hyran

Hyresavtal från kommunal verksamhet ut till extern hyresgäst gällande lokaler, arrenden eller liknande har varit olika drabbade av covid-19. Tidigt fattades beslut om att ge anstånd med hyror/arrenden med fem månader.  

Nu fattas ett nytt beslut om ytterligare stöd på 3 månaders för vissa hyresgäster. 

-Jag bad förvaltningen att ta fram ett förslag till hantering och vi ser restaurangverksamheterna som prioriterade. De är viktiga hyresgäster i sina områden och dragplåster till viktiga besöks- och utflyktsmål säger Ullis Sandberg, kommunalråd (S) 

De hyresgäster som kommer få ytterligare tre månaders hyresfritt är: 

  • Svampens restaurang 
  • Gamla Örebro, Wadköping 
  • Jeremiasbageriet 
  • Karlslunds herrgård 
  • Sommaro 
  • Stadsträdgården 
  • Naturens Hus 

Förslaget har tagits fram i samverkan med Markenheten och verksamhetsområdet Allmänkultur för att enhetligt hantera ytterligare stöd och detta bedöms göra mest nytta för de som drabbats hårdast i rådande pandemi. 

-Det är flera som har en svår situation och efterfrågar stöd – att vi på flera håll samverkar för att underlätta för det lokala näringslivet är mycket glädjande, säger Marlene Jörhag, kommunalråd (KD).

-Verksamheterna som nu får stöd i form av hyreslättnader har drabbats hårt ekonomiskt under pandemin och stora delar av deras årsinkomster uteblir i och med att julbord inte kan erbjudas, säger Jimmy Nordengren, kommunalråd (C) 

källa: Örebro kommun

,