Här kan småföretagare söka ekonomiskt stöd – finns fem miljarder avsatta

Många enskilda näringsidkare, som frisörer, massörer och frilansande kulturarbetare, har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet. Därför fattade regeringen beslut den 9 november om omsättningsstöd på 5 miljarder riktat till just enskilda näringsidkare. En dryg månad efter att stödet annonserades är det fortfarande få näringsidkare som uppmärksammat och sökt stödet.

– I Dalarna handlägger vi stödet för vårt eget län och Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län. Vi har i dagsläget fått in ca 500 ansökningar. Det är betydligt färre än vad vi räknat med och vi tror att det finns många företagare i länen som inte vet om vilken hjälp som finns att få, säger Mikael Selander, avdelningschef och ansvarig för hanteringen av omsättningsstödet vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

För att få fler att söka stödet har länsstyrelserna satt ihop en checklista med information om hur man söker stödet. Nu behöver myndigheten hjälp med att nå ut med informationen till enskilda näringsidkare.

Checklista: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

✔️ Stödet kan sökas av enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående coronapandemin.

✔️ Kravet för att söka är bland annat att näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år och att den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning.

✔️Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. För att logga in till e-tjänsten krävs e-legitimation, till exempel BankID. Stödet handläggs av länsstyrelserna.

✔️ I ansökan behöver den sökande bifoga utdrag ur bokföringen för räkenskapsåren 2019 och 2020. Det kan till exempel vara företagets resultatrapport.

✔️ Ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

✔️ Stödet är uppdelat i tre stödperioder: mars–april 2020, maj 2020 och juni–juli 2020. Regeringen har aviserat att man kommer att föreslå att stödet förlängs så att omsättningsminskningar under augusti–december 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd. Det går dock inte att söka för fler perioder just nu.

✔️ Det går att få upp till 75 procent i ersättning av omsättningstappet (upp till 120 000 kronor). Stödet betalas ut i anslutning till Länsstyrelsens beslut.