Så blir vårterminen på gymnasiet – “ha en flexibel undervisning”

“När vårterminen börjar 12 januari kommer undervisningen i de kommunala gymnasieskolorna ske delvis på distans och delvis på plats i skolan”, informerar Örebro kommun.

Gymnasienämnden har beslutat att undervisningen i kommunens gymnasieskolor även fortsatt ska ske delvis på distans och delvis på plats i skolan när vårterminen börjar. Maximalt en tredjedel av undervisningen bör ske på distans och den här möjligheten finns under hela vårterminen.

-När vårterminen börjar kommer våra gymnasieelever ha en flexibel undervisning som delvis sker på distans. Det här gäller från och med terminsstarten i januari, utifrån det vi vet i dagsläget. Det kan förstås komma att ändras om Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer. Om beslutet ändras kommer eleverna få information om det inför terminsstart, säger Mokhtar Bennis, gymnasiechef.

källa: Örebro kommun/arkivbild