Studie om läkemedel mot covid-19 pågår på USÖ

Just nu pågår flera forskningsprojekt om covid-19 inom Region Örebro län, men det pågår bara ett fåtal behandlingsstudier i Sverige. Forskare från Universitetssjukhuset Örebro deltar i en unik studie tillsammans med forskare från Danmark.

”Vi provar ett nytt läkemedel som kan komma att förbättra prognosen för patienter med covid-19”, säger Sara Cajander, överläkare på infektionskliniken.

– Eftersom viruset redan drabbat miljontals människor världen över så finns det ett akut behov av läkemedel som kan behandla viruset. Målet är att minska sjuklighet och dödlighet hos de som drabbas, säger Sara Cajander.
I studien ska de undersöka vilken effekt läkemedlet, Camostat mesilate, har på viruset. De ska även titta på om behandling med läkemedlet får några negativa effekter. Totalt kommer cirka 180 patienter att delta i studien. Deltagarna kommer att slumpmässigt delas upp i två grupper och antingen få tabletter som inte är läkemedlet, så kallad placebo, eller läkemedlet tre gånger om dagen under fem dagar. Att delta i en studie sker alltid frivilligt.  
– Vi har precis inkluderat våra första tre patienter i studien. Det känns väldigt bra och viktigt att vi kan vara med och pröva denna medicin. Extra roligt för Region Örebro län är att vi är enda sjukhuset i Sverige som prövar detta läkemedel, berättar Sara Cajander.

källa: Region Örebro län