Prover om smitta skickas till södra Tyskland

Region Örebro län skickar sedan den 16 december den största delen av de prover som beställs via 1177.se för påvisning av SARS-CoV-2 till Eurofins laboratorium i Ebersberg utanför München i södra Tyskland.
– Eurofins har ett avtal med Folkhälsomyndigheten om att kunna utföra mer än 50 000 tester per dag åt Sverige och vi har nu anslutit oss till det avtalet för att få möjlighet till en mycket hög analyskapacitet, säger Martin Sundqvist, överläkare vid Laboratoriemedicinska klinikens enhet för Klinisk Mikrobiologi.

– Eurofins har ordnat en mycket bra logistiklösning som gör att vi kan skicka prover sex dagar i veckan som sedan flygs ner till Tyskland. Vi räknar med att svarstiderna blir oförändrade jämfört med idag.