Hon fick länsstyrelsens pris för jämställdhet

Magdalena Åsgärde tilldelades årets jämställdhetspris för sitt outtröttliga engagemang som ledare för projektet Kvinna i fokus.

– Årets nominerade inspirerar och ger oss goda exempel på bra jämställdhetsarbete i länet och man kan inte annat än att känna sig glad och stolt över att få uppmärksamma det arbete som utförs. Magdalenas arbete har gjort skillnad för asylsökande kvinnor och det träffar en rakt i hjärtat, säger Maria Larsson, ordförande för jämställdhetsrådet och landshövding i Örebro län.

Juryns motivering
Magdalena Åsgärde har med sitt outtröttliga engagemang som ledare för projektet Kvinna i fokus haft avgörande betydelse för asylsökande kvinnors trygghet och inkludering i det svenska samhället.
Jämställdhetspolitikens mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En av de grupper som står allra längst ifrån denna ambition är asylsökande kvinnor, vilka ofta befinner sig utanför samhället och uppger att de mår både psykiskt och fysiskt sämre än svenskfödda kvinnor. Genom projektet har asylsökande kvinnor fått möjlighet att öka sin psykiska och fysiska hälsa genom social gemenskap, regelbunden träning, språkträning och samtal kring samhället, hälsa, sexualitet och jämställdhet. Resultatet har blivit att kvinnorna inte bara ökat sitt välmående utan också stärkts till att bli mer medvetna om sina rättigheter samt ökat sina möjligheter till inkludering i samhället. På kvinnornas initiativ har också grupper med deras män startat där samtal om jämställdhet i svensk kontext förs. Magdalena Åsgärde är med projektet Kvinna i fokus en förebild för ett praktiskt och livsförändrande jämställdhetsarbete.