Näringslivsdelen av Hindersmässan blir digital

Hindersmässoveckan är en viktig mötesplats för stora delar av Örebros näringsliv. Ett vanligt år arrangeras en större mängd seminarier och informella träffar under Hindersmässoveckan. 2021 samlas de vid ett tillfälle för att genomföra sina aktiviteter i digitala kanaler. Det är Jon Forssell, professionell moderator och producent av digitala event och konferenser, som samlat aktörerna.

– Det är viktigt att vi fortsätter att mötas, trots pandemin. Och det här ger oss en chans att öppna upp för nya format och fler deltagare än tidigare, säger Jon Forssell.

Den digitala Hindersmässan kommer att samla bygg- och fastighetsbranschen, gruv-, skogs- och stålindustrin, finanssektorn samt beslutsfattare inom övrigt näringsliv och offentlig sektor. Deltagande aktörer är Byggföretagen, Danske Bank, Swedish Mining Innovation, Örebro universitet, Örebro kommun och Region Örebro län. Fler aktörer kan tillkomma. 

Programmet består av flera, kortare delar. Under förmiddagen blir det en gemensam start med fokus på regionens utveckling, med deltagande experter från de deltagande organisationerna.   

– Det finns en röd tråd här, från en innovationsdriven gruvnäring i Bergslagen, till skogsbruk, fastighets- och byggbranschen och såklart den finansiella och ekonomiska sektorn. Lägger vi sedan till regionala satsningar på innovation så har vi ett spänstigt program, säger Jon Forssell. 

Under eftermiddagen håller sedan var och en av aktörerna i egna sessioner för sina specifika målgrupper. Sessionerna kommer att vara cirka 30 – 45 minuter långa i varierande format. 

Programmet sänds ifrån Shine Studios, för att säkerställa hög kvalitet. 

– Det ger oss fantastiska möjligheter att skapa ett professionellt event av högsta kvalitet – inte bara avseende innehåll, utan även format och visuellt uttryck, säger Jon Forssell.

Fakta:
Den digitala Hindersmässan går av stapeln den 28/1. 

foto: Elina Wilnerzon, Vijafoto