Nu har “vaccinfrysarna” kommit till Örebro

De lågtemperaturfrysar där vaccin mot covid-19 ska förvaras har nu anlänt till Örebro. Det är ett viktigt steg i den logistikkedja som gör det möjligt att snabbt kunna starta vaccination i länet, meddelar Region Örebro län.

– Nu när frysarna är på plats är vi förberedda på att kunna distribuera ut vaccinet i länet när det kommer, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i styrgruppen för vaccinationen. 

– Genom en tidig beställning av dessa frysar har vi tagit höjd för att säkra såväl mottagande som lagring och beredning av det Pfizers vaccin som vi förutsåg skulle bli först ut. Det känns därför väldigt bra att frysarna är på plats nu. De utgör en viktig grundstomme i den organisation för vaccinationerna vi byggt upp.

– Det är en synnerligen komplex transport- och beredningskedja  av vaccinet med begränsad hållbarhet i olika steg vilket vi nu kan säkra och därmed utnyttja levererat antal doser optimalt, säger Erik Fredholm vidare.