710 000 till cancerforskning

Lions cancerforskningsfond har delat ut 710 000 kronor till åtta forskare som är verksamma inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län. Det handlar om olika sorters cancerformer med fokus på bland annat ärftlig livmodercancer, skivepitelcancer, prostatacancer och bröstcancer.

Anna Göthlin Eremo är en av forskarna som har fått pengar till sin forskning. Hon är molekylärbiolog och jobbar på kliniskt forskningslaboratorium.

– Det känns fantastiskt att vi har fått pengar till vår bröstcancerstudie. Vi har planerat att starta den under våren. Vi forskar framför allt kring biologiska markörer som skulle kunna användas för individualiserad bröstcancerbehandling. Just nu fokuserar vi studierna kring transportproteinet LAT1. Proteinet sitter på cellmembranet och transporterar aminosyror in i cellen, säger Anna Göthlin Eremo.
,