Nu stänger även Bio Roxy, konsthallen och fritidsgårdarna

I fredags kom än mer skärpta restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Som vi redan har informerat om idag så togs beslut av ordföranden i Kulturnämnden respektive Fritidsnämnden i Örebro kommun att stänga många verksamheter under perioden 21 december 2020–24 januari 2021. Nu kommer även följande verksamheter att påverkas:

  • Fritidsgårdarna stänger sin kvällsverksamhet.
  • Fritidsgårdarna kommer bedriva vuxennärvaro och digital verksamhet.
  • Fritidsklubbarna fortsätter men bedriver all sin verksamhet utomhus.
  • All frivillig verksamhet på Kulturskolan, som inte går att genomföra digitalt, ställs in.
  • Konsthallen håller stängt under hela perioden.
  • Bio Roxy håller stängt under hela perioden.

– Som ett komplement till de tidigare genomförda verksamhetsförändringar som vi har kommunicerat tidigare idag, har vi fattat ovanstående beslut kring ytterligare verksamheter som inte är nödvändiga att hålla öppna. Det är såklart inga lätta beslut att ta och särskilt inte när vi vet att många av våra verksamheter berör så många örebroare, säger Lennart Bondeson (KD), ordförande i Kulturnämnden.

,