Regionen redo att börja vaccinera – “skydda samhällets allra mest sårbara”

Region Örebro län står redo att vaccinera länets befolkning mot covid-19 så snart de första doserna finns tillgängliga. Det sa vaccinationssamordnare Inger Nordin Olsson när hon informerade regionstyrelsen om det aktuella läget.

Vaccineringen mot covid-19 är inte långt bort och Region Örebro län förbereder sig nu för att ge länets invånare skydd mot den pågående pandemin.

– Jag har följt förberedelserna inför vaccinationsstarten noga och efter att i dag ha hört vaccinationssamordnarens lägesbeskrivning känner jag mig trygg inför den kommande vaccineringen. Det är förstås ett jätteprojekt att vaccinera ett helt läns befolkning men på kort tid har vi lyckats rigga en organisation som står redo så snart de första vaccinationsdoserna anländer, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

För att spara på den i dag hårt pressade hälso- och sjukvårdsorganisationen och samtidigt underlätta logistiken har Region Örebro län valt att förlägga vaccineringen till fem platser i länet. Målet med denna planering är således att säkra att varje vaccindos tas tillvara, bereds och förvaras rätt. Vid vaccinationsplatserna kommer länets invånare att vaccineras i enlighet med Folkhälsomyndighetens prioritering där riskgrupper, samt vård- och omsorgspersonal har förtur och där vaccinationen av den övriga allmänheten kommer att dröja ytterligare en tid.

Vaccinationsnoderna kommer i stor utsträckning att bemannas av pensionärer, ungdomar och studenter. Behörigheten att få vaccinera gäller bara vissa och den kontrolleras noga. I övrigt måste viktig registrering ske för uppföljning nationellt vilket kräver många goda medarbetare. Med detta arbetssätt kan den långsiktighet och uthållighet som krävs garanteras.

– Vi har valt det här upplägget för att i största möjliga utsträckning spara på den ordinarie hälso- och sjukvårdsorganisationen. De är redan i dag satta under hård press och det hade varit orimligt att begära att de även skulle bemanna upp vaccinationsplatser under den tid det kommer att ta att vaccinera alla som så önskar, säger Inger Nordin Olsson, vaccinationssamordnare.

Inledningsvis kommer vaccinet att levereras i mindre sändningar och Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en prioriteringsordning. Enligt den ordningen är personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst först ut. Därefter kommer bland annat den personal som arbetar inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården samt anhöriga som bor tillsammans med dem som har hemtjänst.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv gällande vilka som ska vaccineras först och då handlar det i första hand om att skydda samhällets allra mest sårbara, säger Inger Nordin Olsson.
I nuläget är det allt för tidigt att ge besked om hur tidsplanen ser ut för den kommande vaccineringen.

– Vi kan inte göra några utfästelser eller möjliggöra tidsbokningar förrän vi vet när leveranserna kommer. Vi har i arbetet så här lång lärt oss att leva med ständigt förändrade förutsättningar. Det jag kan säga är att vi är redo när de första doserna kommer och att vi då går ut med information, säger Inger Nordin Olsson.

Den som vill vaccinera sig kommer att kunna boka tid för vaccinering via e-tjänsterna på 1177.se eller via ett specifikt telefonnummer.