Smittspridningen kvar på samma nivå – 800 nya fall den här veckan

Smittspridningen ligger kvar på samma nivå denna vecka som föregående med omkring 800 nya fall av bekräftat smittade i vårt län. Det meddelar Region Örebro läns smittskyddsläkare, Gunlög Rasmussen. När det gäller det väntade vaccinet finns en beredskap att börja vaccinera så snart det finns tillgängligt, någon tidplan är dock omöjlig att ge just nu.

– Smittspridningen verkar nu nått en ny platå och vi ser tyvärr inte någon fortsatt minskning under senaste veckan, säger Gunlög Rasmussen.

Hon poängterar att det fortsatt är viktigt att provta sig.

– Det finns god kapacitet till provtagning och även under jul- och andra helgdagar framöver är det viktigt att provta sig vid symtom för att upptäcka sjukdom och bromsa smittspridningskedjor.