De första har fått vaccinet – men smittan kvar på “platå”

Smittspridningen i Örebro län ligger kvar på en platå med cirka 800 positiva fall varje vecka. Läget är dock skört och Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, uppmanar alla att vara följsamma till råd och rekommendationer. Samtidigt har de första invånarna i Örebro län blivit vaccinerade.

De första invånarna i länet blev vaccinerade mot covid-19 den 27 december. Det var då utifrån den extra leverans av cirka 200 vaccindoser som ankom under annandag jul. Vaccinationerna skedde på fem särskilda boenden i Örebro kommun. Nu väntar regionen på ytterligare en leverans de närmaste veckorna och då enligt den fördelningsplan av vaccin som gjorts upp för Sverige.

Regionen följer Folkhälsomyndighetens prioritetsordning när det gäller vaccineringen, vilket betyder att personer på särskilda boenden för äldre och personer som har hemtjänst står först på tur. Vidare kommer personal inom äldreomsorgen och inom hälso- och sjukvården samt anhöriga till personer med hemtjänst att få vaccinet.

Efter det står personer som är över 70 år och personer som tillhör andra riskgrupper på tur i prioritetsordningen. Så snart vaccinleveranserna tillåter i januari kommer regionen att öppna sina vaccinationsmottagningar för tidbokning via 1177.se eller telefon och det kommer då att bli möjligt även för denna grupp att vaccinera sig.

– Just nu hör många av sig med frågor om vaccinationer och besked utlovas så snart det går. Vi vet att det finns förväntan, men framförhållningen gällande leveranserna är oerhört kort och vi gör allt vi kan. Vi kan försäkra att vi så snart det är möjligt kommer att gå ut med information om när mottagningarna öppnar och om när det blir möjligt att boka tider, säger Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare covid-19.

Antalet personer som provtagit sig för covid-19 var något lägre den senaste veckan. Men det totala antalet positiva fall ligger på ungefär samma nivå, cirka 800 fall.

– Vår bedömning är att det är ett relativt oförändrat läge och att vi fortfarande befinner oss på en platå. Att något färre har provtagit sig tror vi beror på långhelger och ledigheter, säger Anja Rosdahl, biträdande smittskyddsläkare.

Smittspridningen sker framförallt inom familjen och på arbetsplatsen. Fortfarande förekommer också en viss smittspridning i samband med sociala sammankomster mellan individer som inte tillhör samma hushåll.
– Vi uppmanar regionens invånare att fira in det nya året i ”sin egen bubbla” det vill säga i första hand med sina hushållskontakter eller personer som man träffar regelbundet. Firande med personer utanför den ”egna bubblan” bör helst ske utomhus och med god fysisk distans. Man bör avstå nyårsfirande utanför hemmet om man har minsta symtom. Tänk också på att stora mängder alkohol påverkar omdömet och att en ursprunglig avsikt att hålla distans och följa rekommendationerna kan svikta, säger Anja Rosdahl.

Totalt vårdas nu 35 patienter med covid -19 på vårdavdelningar på något av länets tre sjukhus. Av dessa vårdas 30 patienter på Universitetssjukhuset Örebro, tre på Karlskoga lasarett och två på Lindesbergs lasarett. Ytterligare sju patienter får intensivvård i regionen, varav en patient är hemmahörande i en annan region.

– Jämfört med övriga regioner i Sverige, har belastningen av covid-19 på vården i Region Örebro län, de senaste veckorna, varit något lägre än snittbelastningen i landet. Men läget är skört då det fortfarande finns en betydande smittspridning i samhället. Belastningen de närmaste veckorna kommer nu vara helt beroende av följsamheten till de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Regeringen beslutat om, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör.