Digital undervisning kan förbättra elevers resultat – om tekniken används rätt

Om digital teknik i skolan används på rätt sätt kan den leda till väsentligt bättre resultat för eleverna. Det visar Annika Agélii Genlott i sin avhandling i informatik vid Örebro universitet.

–  Digitaliseringen i sig är ingen garanti för ökad kvalitet. Tvärtom, fel utnyttjad kan den i värsta fall försämra för eleverna, säger hon.

Annika har undersökt hur en kommun har använt en särskild modell för att fortbilda lärare i att använda digital teknik i undervisningen. Modellen, Skriva sig till lärande, är hennes egen och bygger på forskning.

– Jag visar att en kommun kan lyckas med att använda digital teknik för att öka elevernas resultat. Men det kräver ett systematiskt arbete och fortbildning av lärarna, säger Annika Agélii Genlott.

En delstudie i avhandlingen visar konkret skillnaden mellan två grupper av elever. Båda grupperna, elever i årskurs 3, hade tillgång till digital teknik. Eleverna hade betydligt lägre resultat i de nationella proven i den grupp där lärarna inte fått stöd för att utveckla sin undervisning med hjälp av tekniken.

–  Eftersom digital teknik ännu är ett relativt nytt verktyg i den pedagogiska verktygslådan så behövs kompetensutveckling för att den ska kunna fungera som hävstång för både undervisning och lärande, säger Annika Agélii Genlott.

Hennes slutsats är alltså att användningen av digital teknik i skolan medför genomgripande förändringar för lärarna.

källa/ foto: Örebro universitet

,