Hyttornas historia visas på slottet

I sommar öppnar en ny utställning på Örebro slott om hyttbyggarboomen under högmedeltid. “Vi bygger en landskapsmodell som kommer kräva samarbete just för att berätta om bergslaget – hur de som brukade berget hade behov av att hjälpas åt”, beskriver Örebro läns museum utställningen.

“Vi kommer också att arbeta med samma tema runt om i länet, till exempel genom miniutställningar. Det kommer också att tas fram ny kunskap om denna spännande tid i Bergslagens historia genom forskningsinsatser – sedimentprovtagning görs på fem platser i Noraskog, samt fotodokumentation av platser”, uppger museet.

Arkivbild från Svartå hytta sista arbetsdagen 1966.

foto: Örebro läns museum digitalt arkiv/ Mats Holmstrand

,