Klimatsmarta projekt får dela på 46 miljoner

Investeringar för klimatet fortsätter, trots pågående coronapandemi. Under 2020 fick totalt 32 investeringar i länet stöd av Klimatklivet för åtgärder som bidrar till en grön omställning. Investeringarna motsvarar 46 miljoner och ger en total utsläppsminskning på 14 000 ton koldioxid, meddelar länsstyrelsen i Örebro.

–    Det är glädjande att så många ansökningar i Örebro län får beviljat stöd inom Klimatklivet. Det visar att viljan att investera är fortsatt hög trots de svåra tiderna. En grön omstart i ekonomin är nödvändig och vi ser gärna att fler ansökningar kommer in, säger Veronica Sund, energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen.

Investeringarna handlar framför allt om energiåtgärder och övergång från fossil uppvärmning inom lantbruk och fastigheter, laddningsstationer för elbilar och inköp av biogaslastbilar.

–    Ett exempel på en åtgärd som stärker den cirkulära ekonomin i länet är en ny anläggning för tvätt och granulering av sorterat plastavfall i Fjugesta. Åtgärden möjliggör en regional återvinningskedja där plastproducenter i länet får tillgång till återvunnen råvara, säger Veronica Sund. 
 
Investeringar som fått stöd av Klimatklivet har från 2015 och framåt minskat koldioxidutsläppen i länet med cirka 66 000 ton koldioxid per år. Alla åtgärder som beviljas bidrag går i linje med länets energi- och klimatprogram som Länsstyrelsen driver tillsammans med Region Örebro län.

Klimatklivet beslutas och betalas ut av Naturvårdsverket. Länsstyrelsens roll är att främja och informera om klimatinvesteringsstödet och stötta aktörer på regional nivå som vill söka stöd inom Klimatklivet. Besluten grundar sig på hur stor klimatnytta som investeringarna ger. Ju bättre nytta för klimatet, desto större chans att få stöd till sin klimatinvestering.

Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet pågår 18–29 januari och stöd kan sökas på Länsstyrelsens webbplats.

källa: Länsstyrelsen Örebro län


,