Nu ska Centralpalatsets tak och fasad renoveras

Centralpalatset i Örebro kommer i år och under 2022 att genomgå en omfattande renovering. Främst är det taket och fasaden som ska rustas upp, meddelar fastighetsägaren Adolf Lindgrens stiftelse.

“Projektet är nödvändigt för att säkerställa att denna fantastiska byggnad kommer att kunna bevaras i 100 år till men också av säkerhetsskäl så att inga takpannor ramlar ned och orsakar skada.  Under förutsättning att tillståndsansökan beviljas av Länsstyrelsen kommer projektet att starta inom kort.  Projektet kommer att delas in i två etapper. Etapp 1 utförs under 2021 och omfattar Storgatan och tornet. Etapp 2 utförs under 2022 och omfattar Olaigatan och Slottsgatan. Varje etapp beräknas ta ca 9-10 månader”, enligt fastighetsägaren.  

arkivbild/ Jan Larsson

,