Nu ska det bli ljusare – och tryggare i city

Tidigare i veckan presenterade kommunledningen en satsning på trygghetsskapande åtgärder mot bland annat brottsförebyggande arbete och trygghetsskapande arbete för ungdomar. Genom en ombudgetering kan nu ytterligare 3,5 miljoner kronor användas för trygghetsskapande belysningsåtgärder.  

– Det är viktigt att få en fortsatt trygg upplevelse av år stadskärna och det behövs åtgärder både på lång och kort sikt. Denna satsning kommer att användas för åtgärder som kan genomföras snabbt, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad 

De belysningsåtgärder som vi framförallt tittar på är ny belysning vid Hamnbron, belysning vid Svartån, vid Rudbecksgatan och träbron vid Villa Strömpis. 

 – Vi lyssnar på våra medborgare, detta är belysningsåtgärder vi prioriterat efter inkomna händelser och kommentarer vid trygghetsvandringar och vi ser att det kommer göra en stor påverkan för ökad trygghet i vår stadskärna, säger Linda Larsson (C) vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad 

Övriga åtgärder för att skapa trygga mötesplatser på platser som behöver fler människor i rörelse är att hitta så kallade hotspots där händelser rapporterats och otrygga platser för att se vilka åtgärder som kan behövas där. 

 – Att skapa trygghet för alla örebroare är för oss i kommunledningen prioriterat och vi behöver hela tiden arbeta för att hitta nya arbetssätt för att se vilka åtgärder som behövs på olika platser, säger David Gelinder (KD) presidieledamot Programnämnd samhällsbyggnad.

källa: Örebro kommun