Kulturnämndens budget: Elva miljoner till föreningar och studieförbund – i år öppnar Kulturkvarteret

Kulturnämnden har i dag beslutat om budget för 2021 med omfattande verksamheter inom bibliotek, kulturskola, konsthall samt fritid ungdom med alla fritidsgårdar. “Den stora händelsen under 2021 blir öppnandet av det nybyggda Kulturkvarteret, den största satsning i Örebro kommun på 50 år. Nybyggnationen görs med bakgrund av att både Stadsbiblioteket och Kulturskolan är i stort behov av nya lokaler. Att slippa stora kostnader för renovering av de gamla lokalerna samt skapa nya möjligheter för möten, bildning och meningsfull fritid för framförallt barn och unga är en vinst för hela samhället. Inflyttning påbörjas under våren”, skriver Örebro kommun i en information.

-Det är äntligen dags att flytta in i det nya Kulturkvarteret med våra verksamheter bibliotek, kulturskola och konsthallen. En historisk storsatsning för att skapa förutsättning för Örebros nya mötesplats, ett nav för kultur, skapande och demokrati – särskilt för barn och unga säger Lennart Bondeson (KD), ordförande i kulturnämnden.

Kulturnämnden satsar också på oförändrade bidrag till kulturföreningar och studieförbund på sammanlagt 11 060 498 kronor.

-Kulturföreningsbidragen ger främst barn och unga en möjlighet att delta i kulturaktiviteter. I en tid med svårigheter och sämre förutsättningar spelar civilsamhället en viktig roll för kultur och möten, säger Linda Palmbrandt, (s)  vice ordförande i kulturnämnden,

För att möta nya utmaningar har nämnden omprioriterat resurser för att kunna behålla alla fritidsgårdar och bibliotek i stadsdelar och i hela kommunen.

-Fritidsgårdar och bibliotek är nödvändiga och viktiga mötesplatser för hela vår kommun, det ger trygghet, delaktighet och skapar grund för demokrati och inflytande – så att hela kommunen kan växa genom människors delaktighet, säger Ingvar Bilock, (C) ledamot i kulturnämnden

,