750 nya platser till yrkeshögskolan – elva nya utbildningar beviljade

Idag har elva ansökningar om att bedriva YH-utbildning i Örebro län beviljats. Med 750 nya utbildningsplatser ökar utbudet i regionen med fyra procent. 

“För tre år sen inleddes en omfattande utbyggnad av yrkeshögskolan. Utbildningsformen skulle på bara några år växa med närmare 50%. När pandemin förra året drabbade den svenska arbetsmarknaden beslutade riksdagen om ytterligare satsningar på yrkeshögskolan och årsramen utökades med 800 miljoner kronor”, skriver Myndigheten för yrkeshögskolan.

– Yrkeshögskolan har en väldigt viktig roll att spela på arbetsmarknaden under de förhållanden som råder. De korta och skräddarsydda utbildningarna ger goda förutsättningar för dem som behöver utveckla sin kompetens eller byta karriär. Det är därför som utbyggnaden av yrkeshögskolan fortsätter, säger Thomas Persson.

I år har närmare 40 000 utbildningsplatser fördelat på 485 utbildningar beviljats. Det är mer än någonsin tidigare och innebär att yrkeshögskolan fördubblats i storlek sedan 2014.

– En snabb utbyggnad har skyndats på av den pågående pandemin”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson. 

Med de elva utbildningar som beviljats finns nu totalt 3 300 utbildningsplatser inom yrkeshögskolan i Örebro län. Det handlar bland annat om utbildningar för den som vill bli anläggningsingenjör, logistiker eller B2B-säljare.

– De beslut vi fattar nu ska möta en mycket föränderlig arbetsmarknad. Vi följer kompetensbehoven nära och vågar prioritera. Skattemedlen ska användas där de behövs mest och till de utbildningar som bäst leder till jobb, säger Thomas Persson.

Utöver de nya utbildningsplatserna i regionen ökar även andelen distansutbildningar. Mer än var fjärde YH-utbildning i landet är en distansutbildning vilket ger den som bor i Örebro län ännu fler möjligheter att hitta en YH-utbildning som passar.

– Distansstudier gör det möjligt för fler att kombinera arbete och studier. Många av de studerande är yrkesverksamma eller bor på en ort där inga utbildningar ges och då är det extra viktigt att vi erbjuder ett flexibelt studieupplägg, säger Thomas Persson.