Moderaterna: Nu finns extra resurser till skola och narkotikateam

Kommunstyrelsen beslutar i dag hur de extra skattepengarna ska användas i Örebro kommun. Det var i december 2020 som SKR gjorde en skatteprognos som visade att Örebro kommun skulle få mer pengar under 2021. Moderaterna vill med dessa pengar betala tillbaka till örebroarna genom att starta ett narkotikateam för att stärka tryggheten i kommunen. 

-Med dessa pengar ska vi starta upp ett narkotikateam i Örebro kommun, säger Anders Åhrlin oppositionsråd (M). Nu får vi chansen att på riktigt bekämpa narkotikan som förstör så många unga liv. 

För Moderaterna är det grundläggande att kommunen har en god ekonomisk hushållning, kvalitativ kärnverksamhet samt ser till att örebroare är trygga i sin stad. Skolresultaten i kommunen är under all kritik med allt färre niondeklassare som klarar behöriga betyg för vidareutbildning. Därför vill Örebromoderaterna även se till att resurser ges till skolan. 

-Skolan behöver stärka sina resultat och få fart på kunskapsarbetet i klassrummen, fortsätter Maria Haglund oppositionsråd (M). Barn och ungdomar behöver mötas av höga förväntningar, ett tydligt ledarskap och ges förutsättningar att lyckas i skolan, det kan vi hjälpta till med genom dessa pengar.  

,