Statligt pandemistöd lyfter regionens resultat

Tillfälliga statsbidrag för pandemin ligger bakom ett högt ekonomiskt resultat 2020 för Region Örebro län. Ett preliminärt resultat på + 530 miljoner kronor redovisades vid dagens sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott.

– Det är positivt att vi ekonomiskt klarar året även om vi gör det som en följd av tillfälliga statsbidrag för pandemin. Men vi vet samtidigt att år 2021 kommer att bli mycket tufft. Skatteintäkterna kommer inte att öka i samma utsträckning som tidigare eftersom arbetslösheten har ökat under året på grund av pandemin, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

De ekonomiska underskotten för hälso- och sjukvården, Folktandvården och kollektivtrafiken är fortsätt stora. Underskotten för de tre verksamheterna är drygt 400 miljoner kronor, trots omfattande statsbidrag.

– Pandemin har också kraftigt försvårat möjligheterna för verksamheterna att arbeta med åtgärder för en ekonomi i balans. De stora underskott vi har inom våra verksamheter måste vi komma till rätta med. I fullmäktiges förutsättning till nämnderna för 2021 ingår att arbeta med detta, säger Andreas Svahn.

källa: Region Örebro län

,