Vänsterpartiet vill att krögare ska kunna pausa alkoholtillstånd

Vid Miljönämndens sammanträde i dag lämnar Vänsterpartiet in ett så kallat ledamotsinitiativ om att utreda möjligheten för krögare att kunna pausa sitt alkoholtillstånd.

Pandemin och restriktionerna kopplade till den slår hårt mot många företagare. Bland de hårdast drabbade är utan tvekan krögarna som fått många nya regler att förhålla sig till för att hindra smittspridningen.

– Jag har följt utvecklingen och reaktionerna från Örebros krögare och situationen är för många desperat. Det är viktigt att stoppa smittspridningen och restaurangerna försöker verkligen anpassa sig till alla nya regler, säger Simon Kvassman, ersättare i Miljönämnden för Vänsterpartiet i Örebro.

Restaurangerna är oftast småföretagare med små marginaler och de har väldigt svårt att klara sig särskilt länge till utan hjälp och vi i Vänsterpartiet tycker att vi bör göra vad vi kan för att hjälpa krögarna och ser över vilka åtgärder vi kan sätta in.

Extra hårt slår reglerna om kortare öppettider, redan kl 20 för restauranger med alkoholtillstånd. Alkoholtillståndet kommer också med strängare regler för verksamheten och en omfattande tillsyn. Att kunna pausa sitt alkoholtillstånd skulle kunna underlätta för vissa krögare genom att de får samma villkor som restauranger som inte har alkoholtillstånd så länge pandemirestriktionerna gäller.

– Det är ingen mirakelkur. Men jag tycker det är viktigt att vi gör vad vi kan för att hjälpa till och för flera restauranger skulle ett pausat alkoholtillstånd kunna vara ett verktyg att ta till under en period. Jag hoppas att miljökontoret kan utreda det här skyndsamt, säger Simon.

arkivbild

,