Viss nedgång i smittspridningen – 600 bekräftade fall den senaste veckan

Med cirka 600 bekräftade fall den senaste veckan ser Region Örebro län en minskning i smittspridningen av covid-19.

– Från att ha legat på en platå under några veckor med cirka 800 fall per vecka ser vi en minskning till drygt 600 nya fall av covid-19 under vecka 2. Det är en minskning i alla åldersgrupper och liksom tidigare ser vi att smittan framförallt sker mellan de som bor tillsammans, på arbetsplatser och inom vård och omsorg, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Samtidigt är det ungefär lika många personer som provtar sig varje vecka, det vill säga cirka 6 200 prover. Det betyder att även andelen positiva prover minskar.

– Det är glädjande att vi ser en viss nedgång i smittspridningen just nu. Men samtidigt är det av största vikt att hålla i de grundläggande allmänna råden för att vi även fortsättningsvis ska kunna begränsa smittan. Nu när alla är tillbaka efter ledigheter är det till exempel extra viktigt att arbeta med de smittförebyggande åtgärderna på skolor och arbetsplatser. Det är också viktigt att personer som kan arbeta på distans fortsätter att göra det, säger Gunlög Rasmussen.

Under tisdagen vårdades 40 covid-patienter på vårdavdelning i regionen och 5 covid-patienter på intensivvårdsavdelning.