Nu blir det belysning för skridskoåkare vid Rynningeviken

Fritidsnämnden satsar på en meningsfull fritid för barn och unga under pandemin och spolar fler isbanor och sätter upp belysning vid Rynningeviken. 

Folkhälsomyndigheten poängterar att det är viktigt ur folkhälsosynpunkt att barn och unga hittar sätt att röra på sig utomhus under pandemin. Fritidsnämndens ordförande har beslutat att fler isbanor ska spolas under 2021. 

 – En meningsfull fritid för barn och unga är högt prioriterat och därför är det glädjande att beslutet kunde fattas och att åtgärderna genomförs i linje med den nationella pandemilagen, säger Marie Brorson (S) ordförande Fritidsnämnden 

Ytterligare tre isbanor kommer att spolas och dessa är vid Hälleboparkens tennisbana, Brickebackens skola och Lillåns södra skola.  
– Det inkommer många önskemål från allmänheten om fler spolade isbanor och det är självklart att vi gör vad vi kan för att få till fler utomhusaktiviteter, speciellt nu under pandemin, säger Alexandra Royal (C) vice ordförande Fritidsnämnden  

Utöver att fler isbanor spolas kommer det även att sättas upp belysning vid Rynningeviken under januari och februari. Idén om belysning kom från entreprenören som kommunen har ett samarbete med vid Rynningeviken. Belysningen kommer inte att påverka fågellivet negativt och det är i enlighet med reservatsföreskrifter. 
– Detta blir en positiv upplevelse och en aktivitet som kan nyttjas av fler personer fler timmar på dygnet samtidigt som det gynnar folkhälsan hos våra medborgare, säger Ulf Wilnerzon (KD) ledamot Fritidsnämnden.

källa/ arkivfoto: Örebro kommun/ Jan Larsson