Så ska samverkan universitet och industriföretag förbättras

Örebro universitet ska bli bättre på att föra samman teknikstudenter med industriföretag i området. Tanken är att förstärka kopplingen mellan akademi och näringsliv. – Ex-jobben är bra möjligheter både för studenterna och företagen, säger Kerstin Winge.

Det är via samverkansprojektet TransMission som Kerstin Winge, i samverkan med professor Nader Asnafi, ska skapa kontakter mellan företag och studenter på ingenjörsprogrammen för möjlighet till examensjobb och andra studentprojekt.

– Kerstin Winge har erfarenhet från industrin, och en genuin förståelse för verkligheten. Det är värdefullt när vi tydliggör de potentiella resurser som akademin har – att det blir win-win för både företag och studenter, säger Christopher Sund vid Alfred Nobel Science Park.

Han menar att Örebro universitet har ett högt akademiskt anseende, men att samarbetet med näringslivet kan bli bättre.

– Det finns forskningsprojekt som riktar in sig mot stora resursstarka företag, men vi behöver också rikta in oss på de små och medelstora bolagen.