Örebroprofessor med i råd för forskning om brott

Regeringen utsåg på torsdagen professor Henrik Andershed vid Örebro universitet till ledamot i Rådet för Brottsofferfonden.  – Rådet har en väldigt betydelsefull roll för finansieringen av svensk forskning om brottsoffer, säger Henrik Andershed.

Rådet för Brottsofferfonden, Brottsoffermyndighetens vetenskapliga råd, samlar forskare från olika discipliner och universitet och högskolor i Sverige med generaldirektören för Brottsoffermyndigheten som ordförande. Rådets uppgift är att granska ansökningar om forskningsmedel.

 – Det kan handla om bidrag i miljonklassen till enskilda angelägna forskningsprojekt med relevans för brottsoffer. Intressant är att fondens pengar kommer från en avgift som tas ut från dömda personer. Det är alltså gärningspersoner som finansierar forskning om brottsoffer, säger Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi.

källa: Örebro universitet