Före detta landshövdingen Sigvard Marjasin är död – kondoleansbok på Länshuset

I dag flaggar Länsstyrelsen på halv stång i Länshuset och på Örebro slott. Sigvard Marjasin, landshövding i Örebro län 1989-1994, har gått bort. Han avled på söndagskvällen på Universitetssjukhuset i Örebro, där han i två veckor vårdats efter att ha smittats av covid-19.
Länsstyrelsen kommer att i morgon, tisdag 26 januari och resten av denna vecka, lägga ut en kondoleansbok i receptionen på Stortorget 22 för dem som vill skriva en sista hälsning eller signatur till Sigvard Marjasins minne.

Sigvard Marjasin utnämndes till landshövding i Örebro län 1989 efter att i tolv år varit förbundsordförande för Svenska Kommunalarbetareförbundet. Som företrädare för Örebro län och chef för Länsstyrelsen arbetade bl.a. för bättre infrastruktur i vägar och järnvägar. Under hans togs beslut om nya järnvägen Mälar-och Svealandsbanan mellan Örebro och Stockholm samt motorvägen Örebro-Arboga.

Han var också den landshövding som fick Örebro slott att bli en öppen mötesplats. Under hans tid flyttade länsstyrelsens kontor ut och han fick dåvarande Byggnadsstyrelsen att göra en mycket omfattande inre restaurering där lokalerna förvandlades till konferenslokaler och Slottet blev mer tillgängligt.

Sigvard Marjasin var aktiv för civilt försvar och totalförsvar och blev utnämnd också till Civilbefälhavare under sin tid som landshövding, i ett av fem civilbefälsområden.  Det s k CB-kansliet placerades i Örebro men lades ner i början av 2000-talet då nedrustningarna inom försvaret pågick som kraftigast.  Maria Larsson, nuvarande landshövding i Örebro län, arbetar nu för att Örebro återigen ska bli värd för ett CB-kansli.

Maria Larsson, landshövding sedan 2015 i Örebro län, blev god vän med Sigvard.

– Jag talade med honom i telefon så sent som för tre veckor sedan. Det känns overkligt och sorgligt. Han var alltid intresserad av och påläst om sin samtid. Samtidigt som han kunde ge det historiska perspektivet. På hans 90-årsmiddag i januari diskuterade vi civilt försvar och han kunde ge en detaljrik bild av hur det var på hans tid samtidigt som han var uppdaterad på den utredning som pågick. Han lagade all maten själv till en trerättersmiddag, serverade och underhöll gästerna. Jag kommer att sakna honom mycket.