Isolering för inresta från Norge, Storbritannien, Sydafrika och Brasilien

“Har du kommit till Sverige från Norge, Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien under de senaste 14 dagarna? Då ska du stanna hemma och isolera dig minst en vecka, undvika nära kontakter samt testa dig för covid-19. Det beror på att nya varianter av viruset som orsakar covid-19 har upptäckts i de här länderna”, skriver Region Örebro län i en information.

– Vi vill att alla som nyligen är hemkomna från Norge, Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien bokar in sig för provtagning. Det gör man genom att ringa 019-602 88 95, säger Lisa Vennberg, biträdande smittskyddsläkare i Region Örebro län.

“Bor du tillsammans med andra, som inte varit i Norge, Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien, bör de också stanna hemma enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De nya varianterna av SARS-CoV-2, kan vara mer smittsamma. Därför är det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt förhindra att viruset sprids i Sverige”, enligt Region Örebro län.