Nu får uteserveringarna öppna den 15 mars

Coronapandemin fortsätter att påverka det lokala näringslivet och inte minst restaurangbranschen. Örebro kommun har tidigare fattat beslut om ett antal lättnader riktade mot näringslivet. Bland annat möjliggjordes tidigare öppnande av uteserveringar och säsongsavgiften sänktes för 2020, det gavs även möjlighet att ansöka om uppskov avseende betaltid.

Nu vidtar Örebro kommun ytterligare åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet genom att möjliggöra för uteserveringar att öppna tidigare utan extra kostnad.

-Det är en svår situation samhället befinner sig i just nu och det är viktigt att vi gör vad vi kan för att fortsätta underlätta för det lokala näringslivet, säger Anders Olsson (C) ordförande tekniska nämnden.

Det är nu möjligt för uteserveringar att vara öppna från och med 15 mars 2021 under förutsättning att erforderliga tillstånd finns. Under den förlängda perioden 15 mars till 31 mars kommer ingen avgift tas ut.

-Det är viktigt för oss alla att vi i Örebro har ett livskraftigt näringsliv även efter coronaviruset och vi som kommun behöver utöver de frågor vi hanterar göra vad vi kan för att underlätta situationen. Restaurangbranschen är viktig och uteserveringarna bidrar till ett levande city, säger Ullis Sandberg (S) Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Beslut fattades tidigare att även exponering av varor utanför butik avgiftsbefriats för år 2020 och 2021.

-I utmanande tider är det viktigt att kommunen stödjer det lokala näringslivet med de verktyg som finns. Möjligheten för restauranger att öppna uteserveringar tidigare är positivt för både näringsidkarna och för örebroarna som besökare, säger Marlene Jörhag (KD), kommunalråd med ansvar för Barn och utbildning.

källa: Örebro kommun/arkivbild

,