Skatteavdrag ersätter stöd till solceller – “möjlighet att ansöka om rotavdrag i efterhand”

Det statliga stödet för solceller ersätts med ett skatteavdrag från 2021 för privatpersoner, så kallat skatteavdrag för grön teknik. Det innebär att man inte längre kommer kunna ansöka om stöd för solceller hos Länsstyrelsen.

Regeringen har beslutat att avveckla det stöd till solceller som har kunnat sökas hos Länsstyrelsen. Samtidigt införs ett nytt skatteavdrag för privatpersoner för solcellsinstallation från den 1 januari 2021.

“Intresset för att söka stöd för solceller har under åren varit stort. Det stora söktrycket ledde till att antalet ansökningar motsvarade mer medel än det regeringen årligen avsatt till stödet. Ett ansökningsstopp infördes den 7 juli 2020 och medlen räckte till ansökningar som kommit in före den 31 mars 2020. Regeringen beslutade den 15 januari 2021 om en ändring i förordningen om stöd för solceller. Ändringen innebär att Länsstyrelsen inte längre kan bevilja stöd till privatpersoner. För installationer som redan är gjorda under 2020 kan det finnas möjlighet att ansöka om rotavdrag i efterhand”, uppger länsstyrelsen.

– Intresset för solceller har varit stort ända sedan stödet infördes, vilket varit mycket positivt. Nu ersätts stödet med ett skatteavdrag och vi hoppas att många fortsätter att investera i förnybar energi, säger Malin Rosén, enhetschef Plan och Kultur, Länsstyrelsen. 


,