Det blir digital undervisning hela våren på Örebro universitet

Den digitala undervisningen på distans vid Örebro universitet kommer att fortsätta terminen ut. – Vi längtar efter att välkomna våra studenter tillbaka till campus. Men som coronasituationen ser ut går det troligtvis inte att göra det den här terminen, säger rektor Johan Schnürer i ett pressmeddelande.

– Vi ser inte att våra studenter kommer att hinna få vaccin under de närmaste månaderna. Då måste vi ta vårt ansvar och fortsätta med det mesta av undervisningen digitalt. Vi vill inte bidra till att smittan fortsätter spridas, säger Johan Schnürer.

Beslutet påverkar de runt 15 000 studenterna och många av de drygt 1 500 anställda vid Örebro universitet. Det har tagits efter samråd med prefekter, dekaner och universitetets centrala krisledning, där bland annat Örebro studentkår är representerad.

– Vi har hela tiden en beredskap för att kunna börja öppna campus igen med relativt kort varsel. Men som situationen ser ut nu är det alltså fortsatt digital undervisning som gäller en tid till, säger Johan Schnürer.