Örebrokompaniet tar över utställningsverksamheten på slottet

Efter nära 25 år lämnar Elite Hotels konferens-, festvånings- och utställningslokalerna på Örebro slott. Nu är det klart att Örebrokompaniet kommer att ta över lokalerna.
– Under flera år har vi arbetat med att tillgängliggöra slottet för besökare och örebroare. Att vi nu får möjlighet att ansvara för rum där många historiska möten ägt rum, gör oss både ödmjuka och stolta, säger Christer Wilén, VD på Örebrokompaniet.

Bakgrunden är ett uppdrag från Örebrokompaniets ägare Örebro kommun om att ta fram förslag på nya lokaler för större utställningar. Efter att flera alternativ utvärderats har valet fallit på Örebros främsta symbol. För att möjliggöra långsiktighet i verksamheten, kommer Örebro kommun att gå in med ett tilläggsanslag på totalt 2,1 miljoner kronor under åren 2021-2024. Beslut om detta väntas fattas av kommunstyrelsen den 9 februari.

– Örebro slott är ett av våra främsta besöksmål och vi har länge arbetat för att tillgängliggöra slottet för fler människor, både örebroare och besökare. Att vi nu får denna möjlighet är ett stort kliv framåt för Örebro som destination och hjälper till att skapa mervärden för näringar i hela city, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Örebrokompaniet.

Under flera år har bolaget drivit mottagnings- och visningsverksamheten på slottet, bland annat sommarens succéutställning ”Dressed for Success”. Övertagandet av lokalerna möjliggör nu en utvidgning av verksamheten då Örebrokompaniet kommer hyra hela våning tre, inklusive Rikssalen. Dessutom kommer den nuvarande butiken och receptionen i slottets sydvästra torn behållas.

– Vi vill fylla våra nya lokaler med ett spännande innehåll som väcker nyfikenhet hos alla målgrupper och alla åldrar – ett innehåll som skapar samma stolthet som vi alltid känt för utsidan för den vackra exteriören, säger Örebrokompaniets VD Christer Wilén.

De nya lokalerna kommer att fokusera på utställningar, men även andra evenemang och en utvidgad visningsverksamhet finns också på agendan. Det kommer även fortsättningsvis att vara möjligt att hyra lokalerna för fester, konferenser och andra möten. Denna verksamhet kommer dock att drivas av en privat entreprenör som kommer att upphandlas.

– Vi ser mycket positivt på att Örebrokompaniet nu utvidgar sin verksamhet på Örebro slott, vilket gör att dessa lokaler även i fortsättningen kommer att vara öppna och tillgängliga för allmänheten, kommenterar Tony Bjuhr, fastighetsförvaltare på Statens Fastighetsverk som äger och förvaltar slottet.

Övertagandet sker i sommar och redan nu är planeringen i full gång.

– Just nu arbetar vi med ett flertal olika kreativa, modiga idéer – idéer som ska väcka besökslust. Vi ser gärna att örebroarna också kommer in med förslag till innehåll, för det här handlar ju om örebroarnas eget slott, avslutar Christer Wilén.

källa/ arkivbild: Örebrokompaniet

,