Många resenärer nöjda med bussresan – men färre åkte kollektivt förra året

Örebro läns resenärer har goda erfarenheter av att resa med kollektivtrafik i Länstrafikens regi. Under ett tufft år präglat av pandemi och minskat resande uppger fyra av fem resenärer att de är nöjda med sin senaste resa. Det visar årsrapporten från kvalitets- och resvaneundersökningen Kollektivtrafikbarometern för år 2020.

På grund av covid-19 blev 2020 på många sätt ett annorlunda år och för Länstrafiken innebar pandemin bland annat ett minskat antal resenärer. Enligt Kollektivtrafikbarometern minskade kollektivtrafikens marknadsandel från 18 till 10 procent. 

– Jag tolkar det som att våra resenärer har tagit till sig informationen om riskerna vid trängsel på bussar och i andra allmänna utrymmen och att de därför valt att avstå från att resa med kollektivtrafiken. Men så snart pandemin är över hoppas vi naturligtvis att dessa resenärer kommer tillbaka till oss, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Länstrafiken.
,