UC: Kräver stopp av reklam för konsumtionslån – länsbor har 677 miljoner kronor i obetalda skulder

Under 2020 krävdes boende i Örebro län på 677 miljoner kronor i obetalda skulder, motsvarande en ökning med 22 procent jämfört med 2019. Nu vill UC se effektiva politiska åtgärder som kan minska överskuldsättningen.

Under pandemiåret 2020 fick Kronofogden in krav på skulder som svenskarna inte betalt till ett sammanlagt värde av 21,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med 2019. Motsvarande siffror för Örebro län var 677 miljoner kronor, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med 2019. Nästan 13 100 boende i Örebro län betalade inte sina skulder i tid.

– Coronakrisen har bidragit till att många redan skuldsatta personer har dragit på sig ännu större skulder. Detta gäller särskilt gruppen unga vuxna, där många står utanför arbetsmarknaden och tar lån för att konsumera, säger Gabriella Göransson, kreditinformationschef på UC.

Som en följd av coronakrisen införde Finland i juli 2020 tillfälliga skärpta regler kring konsumtionslån, som bland innehåller ett förbud mot direktreklam.

– Regeringen bör inspireras av Finlands tillfälliga regler kring reklam. Jag ser gärna att Sverige går ännu längre än vårt grannland och förbjuder all sorts reklam för konsumtionslån under pandemin, säger Gabriella Göransson.

, ,