Förändrat resande med buss – biljett inom områden istället för mellan platser

Från och med den 15 mars kommer Länstrafikens resenärer märka av vissa förändringar kring biljettköpet. Bland annat kommer de att kunna köpa periodbiljetter i appen och få möjligheten att resa inom områden istället för mellan två platser.

– En av de större förändringarna är att vi inför geografiska områden för pendlarbiljetterna, med ett fast pris inom respektive område. Tidigare köpte och betalade man för en enskild sträcka. Nu söker man en sträcka men köper och betalar för det eller de områden sträckan passerar. Fördelen är också att man kan resa fritt inom området, istället för enbart mellan två orter. Detta gör det möjligt att resa mer än bara själva pendlandet, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Länstrafiken.
,