Extremt tufft coronaår för hotellen i Örebro – minskning med 39 procent

När turiståret sammanfattas visar det sig att antalet sålda hotellrum i Örebro uppgick till 218 115, en minskning med 39 procent. “Det är i paritet med jämförbara städer och något bättre än riksgenomsnittets minus 43 procent.  I en historisk kontext är detta det lägsta antalet sålda hotellrum i Örebro sedan 2003, alltså året innan Conventum invigdes. Det innebär att 18 års kontinuerlig uppgång har raderats bara på ett par månader”, skriver Örebrokompaniet i ett pressmeddelande.

– Vill man se ljusare på saken, kan man konstatera att besöksnäringen i Örebro, trots en världsomspännande pandemi, alltså klarade sig bättre i år än ett normalår under 90- och tidiga 00-talet. Det om något visar hur den här näringen vuxit i Örebro de senaste två decennierna. Även om det förstås är en klen tröst idag, konstaterar Björn Fransson.

“Paradoxalt nog började året bättre än någonsin. Januari och februari innebar all time high för många anläggningar. Mötesindustrin var mycket framgångsrik och privatturismen ökade starkt, mycket tack vare den snöfattiga vintern. Men den 11 mars rasade allt. Avbokningar av möten, hotellrum och evenemang ökade lavinartat”, enligt Örebrokompaniet.

– Hela mötesindustrin gick plötsligt från toppen till botten. För Örebros del var det ett fall från en mycket hög nivå. Vid den här tiden räknade de flesta med en snabb återhämtning och majoriteten av bokningarna flyttades till hösten. Enstaka möten och evenemang ställde om till att bli helt digitala, i flera fall med mycket positivt resultat, endast ett fåtal ställdes in helt, berättar Pernilla Körberg Törnqvist, chef för Örebro Convention Bureau.

arkivbild

,