Fler inom kulturen som får regionalt stöd – halv miljon till Martin Mutter

Det finns aktörer i Örebro län som inte ingår i kultursamverkansmodellen men som ändå är viktiga för den kulturella infrastrukturen. De är åtta till antalet och får i år dela på cirka 4,2 miljoner kronor. Det beslutade kulturnämnden vid dagens sammanträde.
– I nämnden menar vi att de aktörer vi stöttar på det här sättet är viktiga för att vi ska ha en stark och bra kulturscen i hela länet till glädje för alla invånare, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

De aktuella aktörerna, som är verksamma inom museiområdet, scenkonsten samt inom amatörteater och musik, är:

Teater Martin Mutter (524 000 kronor)
Skoindustrimuseet (488 000 kronor)
Nora Järnvägsmuseum och Pershyttan, NJOV (1 410 000 kronor)
Alfred Nobels museum (330 000 kronor)
Frövifors pappersbruksmuseum (273 000 kronor)
Loka brunns kurortsmuseum (Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalt Loka 100 000 kronor).
Regional främjandeverksamhet inom amatörteater (675 000 kronor) med huvudman Örebro läns bildningsförbund
Regional amatörmusikkonsulent (441 000 kronor) med föreningen Scenit som huvudman