Gratis resor kollektivt till vaccineringen

Den som behöver resa kollektivt kommer från och med den 15 februari att kunna resa kostnadsfritt till vaccinationen mot covid-19 i likhet med vad som gäller för andra typer av besök hos hälso- och sjukvården. Den som har färdtjänsttillstånd kommer också kunna resa till vaccinationen, utan att behöva betala egenavgift för resan.

– I första hand ser vi gärna att den som ska vaccinera sig tar sig till platsen för sticket på egen hand genom att till exempelvis cykla, gå eller åka bil. Men eftersom alla inte har den möjligheten ser vi de kostnadsfria resorna som ett gott alternativ. I nuläget är det viktigaste att alla som vill vaccinera sig har möjlighet att göra det på ett så smidigt sätt som möjligt, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.