Moderaterna: “Lönetillägget för de som vårdar covid-sjuka ska även gälla ambulanspersonalen”

-Det är rimligt att lönetillägget för de som vårdar covid-sjuka även ska gälla ambulanspersonalen. Det säger Sebastian Cehlin, moderat oppositionsråd i Region Örebro län i samband med att han lämnar in ett ledamotsinitiativ till hälso- och sjukvårdsnämnden.

–  Det är sedan tidigare bestämt att ett lönetillägg ska betalas ut till de som arbetar med covid-sjuka, men den bestämmelsen inkluderar inte ambulanspersonalen. Jag föreslår nu att hälso- och sjukvårdsnämnden fattar ett beslut om att även ambulanspersonalen ska inkluderas i bestämmelsen om extra lönetillägg. De arbetar i en särskilt utsatt situation med svårt sjuka patienter som har oklara diagnoser och som dessutom ska vårdas i ett mycket begränsat utrymme. De riskerar därför i hög grad att exponeras för covid-smitta.

– Jag hoppas att den styrande majoriteten i Regionen också ser det rimliga i att även ambulanspersonalen får ta del av sådant extra lönetillägg och att hälso- och sjukvårdsnämnden kan fatta ett beslut om det omgående, avslutar Sebastian.

, ,