Anställda inom Örebro kommun får vaccinera sig på arbetstid

Den 9 februari beslutade kommunstyrelsen att rekommendera samtliga nämnder i Örebro kommun att ta beslut om att medarbetare anställda i Örebro kommun kan vaccinera sig på arbetstid, om det är möjligt utan att verksamheten påverkas negativt. “Om vaccinationen behöver ske på fritiden kompenseras medarbetaren med motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Kommunstyrelsens beslut gäller från 9 februari till 31 december 2021”.

Varje nämnd har arbetsgivaransvar för de medarbetare som arbetar i de verksamheter som nämnden ansvarar för. Därför måste det tas enskilda beslut i varje nämnd.

För de allra flesta medarbetare som arbetar inom vård- och omsorgsverksamheter finns redan den här möjligheten, och nu öppnas det även för övriga anställda.

– Det är viktigt att vi som arbetsgivare gör vad vi kan för att underlätta vaccinationsprocessen. Örebro kommun är länets största arbetsgivare och om vi kan bidra till en smidigare logistik kring vaccineringen är det självklart att vi ska göra det. Att våra medarbetare kan vaccineras så snabbt som möjligt vinner vi på både som arbetsgivare, kommun och som samhälle, säger Kenneth Handberg (S), Kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun.

– Jag vet att många väntar på det här beskedet. Jag kommer att göra vad jag kan för att vaccinering på arbetstid ska fungera för de medarbetare på Kommunstyrelseförvaltningen som vill vaccinera sig. Jag uppmuntrar förvaltningscheferna i de andra förvaltningarna att göra detsamma när de olika nämnderna tagit liknande beslut, säger Eva Håkansson, tf kommundirektör i Örebro kommun.

– Det är Region Örebro län som har ansvar för hela vaccinationskedjan i Örebro län, i nära samarbete med bland annat Folkhälsomyndigheten och vi tar naturligtvis del av den information som finns, säger Eva Håkansson. Regionen kommer att informera om när det finns tider att boka för dem som inte tillhör de först prioriterade grupperna, och antalet tider för bokning styrs helt och hållet av tillgång på vaccin.

,