Länsstyrelsens tillsyn: Majoriteten följer pandemilagen

Den 10 januari 2021 trädde den tillfälliga covid-19-lagen, även kallad pandemilagen i kraft. Länsstyrelsen har som ansvarig tillsynsmyndighet sedan dess genomfört cirka 300 tillsynskontroller på olika platser i Örebro län och kan konstatera att efterlevnaden generellt är mycket god.

Den generella bedömningen från Länsstyrelsen är att efterlevnaden av den tillfälliga covid-19-lagen är generellt hög hos verksamhetsutövare i länet. Länsstyrelsen har endast hittat avvikelser i fem procent av de genomförda tillsynskontrollerna. Avvikelser som Länsstyrelsen har hittat består främst i att det saknas en skylt vid ingången som berättar hur många som får vistas i lokalen.

–  Det är glädjande att det är så många verksamhetsutövare som vidtagit de åtgärder som behövs för att följa lagen. De allra flesta av de som har avvikelser har också varit måna om att rätta till bristerna så fort som möjligt, säger Carina Regborn, tillsynssamordnare på Länsstyrelsen.

,