Förlängt förbud att servera alkohol efter 20.00 – senare servering efter den 1 mars

Under fredagen beslutade regeringen att förbudet mot att servera alkohol mellan klockan 20.00 och 11.00 ska gälla till den 28 februari 2021. Från den 1 mars 2021 gäller förbudet att servera alkohol återigen från klockan 22.00. Detta ska sedan gälla till och med den 11 april 2021.

Smittspridningen är fortsatt kvar på en hög nivå och Sverige befinner sig fortfarande i en extraordinär situation. Det är inte möjligt att med säkerhet förutse hur pandemin kommer att utvecklas eller hur länge den kommer att pågå, och de virusmutationer som sprids innebär en ökad risk. Regeringens och Folkhälsomyndighetens samlade bedömning är därför att nuvarande restriktioner och åtgärder ska bibehållas i ytterligare minst 3–4 veckor.

Om smittläget förvärras, eller i vart fall inte förbättras, kan förordningen om tillfälligt alkoholförbud komma att förlängas ytterligare. I motsatt situation med ett påtagligt förbättrat smittläge kan förordningen komma att upphöra att gälla före den 11 april 2021. Vidare kan, vid gynnsammare förhållanden, tidpunkten från när servering av alkohol förbjuds senareläggas.

källa: regeringen/arkivbild