Köpmangatan vid Krämaren stängs av för rörarbeten

Under vecka 8 börjar Örebro kommun arbetet med att byta ut en gammal vattenledning på Köpmangatan, mellan Bondegatan och Rudbecksgatan. Cyklister och gående kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet under arbetets gång, biltrafiken leds om.

För att minska risken för framtida läckor byter Örebro kommun nu ut en gammal vattenledning på Köpmangatan, mellan korsningarna med Bondegatan och Rudbecksgatan. Arbetet kommer att ske i två etapper för att underlätta framkomligheten och beräknas vara klart i april 2021.

Etapp 1, korsningen Bondegatan-Köpmangatan avstängd

Från måndag 22 februari är korsningen Bondegatan-Köpmangatan avstängd. All biltrafik till parkeringshuset samt lastkajen i Krämaren leds då om via Rudbecksgatan. Observera att Köpmangatan är stängd för genomfart och de som har möjlighet ombeds ta en annan väg. Denna etapp pågår preliminärt i två veckor.

Etapp 2, infart till Köpmangatan från Rudbecksgatan avstängd

Med preliminär start under vecka 10 är infarten till Köpmangatan från Rudbecksgatan avstängd. All biltrafik till parkeringshuset samt lastkajen i Krämaren leds om via Bondegatan. Observera att Köpmangatan är stängd för genomfart och de som har möjlighet ombeds ta en annan väg. Denna etapp pågår preliminärt i sex veckor.

Så påverkas framkomligheten

Cyklister och gående kan ta sig förbi arbetsområdet under arbetets gång. Det kommer att gå att köra till parkeringshuset samt lastkajen i Krämaren under båda etapperna.

– Det är bra att tänka på att det kommer vara trångt under både etapp 1 och 2. Det är därför inte möjligt att köra lastbil med släp in på berört område under arbetets gång, säger Lissbet Lundqvist, projektör, Projektenheten.

Parkeringarna längs med Köpmangatan är avstängda under arbetets gång för att underlätta för framkomligheten.

källa/ foto: Örebro kommun